Aker BP med milliardavtale

Aker BP signerer kontrakt med Equinor Energy.

Aker BP har inngått avtale med Equinor Energy om kjøp av 77,8 prosent av King Lear-funnet, går det frem av en melding mandag. Prislappen oppgis til 250 millioner dollar, tilsvarende 2,04 milliarder kroner.Netto utvinnbare ressurser på King Lear-funnet er estimert til 77 millioner fat oljeekvivalenter, og inkludert økt oljeutvinning fra Ula-feltet estimerer Aker BP ytterligere nettoressurser totalt på mer enn 100 millioner fat oljeekvivalenter, ifølge meldingen.- King Lear-funnet er en av de største uutviklede funnene på norsk kontinentalsokkel, og representerer en utmerket mulighet for Aker BP. Vårt mål er å utvikle King Lear som en satellitt til Ula. Dette vil bedre kapasitetsutnyttelsen på Ula-anleggene og gi ytterligere volumer av injeksjonsgass for å støtte økt oljeutvinning fra Ula-feltet, kommenterer Karl Johnny Hersvik, konsernsjef i Aker BP.Ifølge IR-direktør Kjetil Bakken må Aker BP bore ekstra brønner og vil trenge en rigg for å gjennomføre gassinjeksjonsprogrammet på Ula-feltet.- Det er for tidlig å si om vi vil trenge flere rigger enn de vi har hyret inn og når. Det er også for tidlig å si når brønnene vil bores, sier han til TDN Direkt mandag.Bakken sier videre til nyhetsbyrået at Ula er et felt med mye olje igjen, men at det kreves trykkstøtte for å få ut ressursene.- Vi vil gjøre en water automated gas-injeksjon for å stimulere trykket i reservoaret. Utfordringen de seneste årene har vært å få tak i nok gass til Ula, så ved å gjøre denne handelen vil vi få ny gass inn til Ula som vil understøtte injeksjonsprogrammet, sier han.Hele meldingen her


Les også