- Aksjemarkedet bør finne støtte her

Foreløpig virker ikke nedturen i aksjemarkedet til å være mer enn en korreksjon, ifølge Nordea Markets-analytiker Joachim Bernhardsen.

Amerikanske aksjemarkeder var igjen kraftig ned i går og har dratt med seg asiatiske aksjer ned over natten. Den teknologitunge børsen Nasdaq var ned 4,4 prosent mens S&P var ned 2,4 prosent.Temaet i markedet er ifølge analytiker i Nordea Markets Joachim Bernhardsen i stor grad det samme, politisk usikkerhet og frykt for en avmating i veksten, en frykt som økte etter svake PMIer fra eurosonen i går.«Dette kommer i en kontekst av høy verdsettelse i aksjemarkedet og høye forventninger til selskapenes inntjening. Med høye forventninger er det lett å skuffe. Og det er det vi har sett de siste dagene», skriver Bernhardsen i morgenrapporten.Han peker på at resultatene fra selskapene har vært svakere enn ventetS&P500 er ned ni prosent fra begynnelsen av oktober nå, da børsuroen begynte.«Hvis historien skal være en guide, så bør aksjemarkedet finne støtte etter hvert her. En korreksjon i markedet er typisk 10-15 prosent, og foreløpig virker ikke nedturen i aksjemarkedet til å være mer enn en korreksjon».Må ned over 20 prosentAnalytikeren mener uroen i aksjemarkedet har lite å si for sentralbankene så lenge det holder seg til en korreksjon, slik at den påbegynte normaliseringen i pengepolitikken vil fortsette.«Aksjemarkedet må nok ned over 20 prosent før man ser dette har noen signifikant betydning på sentralbankene, i alle fall hvis man skal tro kommunikasjonen fra blant annet Fed», skriver Bernhardsen.Norges Bank holder rentemøte i dag, og på linje med markedet venter Nordea Markets uendret styringsrente på 0,75 prosent. Dette er kun et mellommøte så det kommer ingen ny pengepolitisk vurdering, dvs hverken ny renteprognose eller pressekonferanse.«Norges Bank vil oppsummere utviklingen siden forrige PPR i september, og etter alt å dømme konkludere med at «Utsiktene og risikobildet synes ikke vesentlig endret siden forrige pengepolitiske rapport». Med det vil implisitt Norges Bank bekrefte at de er i rute til å heve renten i 1. kvartal 2019 (mars)».Blir mer interessantRentemøtet i ECB blir nok ifølge analytikeren mer interessant, spesielt etter den siste tiden uro rundt Italia, skuffende PMIer og litt svakere inflasjonstall.«Bland det hele med en dose handelskrig så ligger nok alt til rette for en interessant pressekonferanse med Mario Draghi. Allerede i september var det medlemmer i den pengepolitiske komiteen som ønsket å understreke nedsiderisikoen, slik at vi kan få en noe mer forsiktig tone fra ECB i dag», heter det fra Bernhardsen.Foruten temaene nevnt overfor vil hovedfokuset ifølge analytikeren i Nordea Markets være på utviklingen i QE-programmet. Pengepolitikken og «forward guidance» ligger fast, der en renteøkning er signalisert først etter sommeren 2019. QE-programmet stopper ved utgangen av året, men ECB vil fortsatt reinvestere obligasjoner som går til forfall, slik at deres beholdning av obligasjoner holdes konstant.«Disse reinvesteringene vil bli betydelig, slik at det kan bli avgjørende for markedet hvordan ECB vil gjøre dette», heter det.Studeres nøyeTyske IFO-tall blir ifølge Bernhardsen studert nøye i dag etter gårsdagens skuffende PMI-tall.«Disse gir en god indikator på tyske bedrifters optimisme for de kommende kvartaler. Vi venter et nivå på 100,5 for forventningsindikatoren, marginalt ned fra september hvor tallet kom inn på nøyaktig 101. Med gårsdagens skuffende PMI’er er imidlertid risikoen på nedsiden», skriver analytikeren.Vi får også tall fra den norske arbeidskraftundersøkelsen AKU.«Vanligvis legger vi ikke mye vekt på disse tallene, men etter som Norges Bank ser litt på dem er de ikke uvesentlig. Det er ventet uendret ledighet på fire prosent», avslutter Bernhardsen i rapporten.