Aksjen kan bli veldig bra eller veldig dårlig

Den andre uken i september ble Photocure omsatt på nivåer over 60 kroner. Siden har pilen pekt ned, og aksjen har falt hver eneste handledag i oktober.I skrivende stund peker derimot pilen opp, og aksjen omsettes nå for 51,70 kroner (+3,61 prosent). Dagens laveste notering har vært på 48,65 kroner.- Frykter du videre kursfall eller anser du den siste tids kursfall for å være en kjøpsanledning?- På generelt grunnlag er en type bioteknologiselskap som dette avhengig av positive resultater på sine studier, så de kan kommersialisere driften. Kreftforskning og da spesielt blærekreft er ekstremt viktig, og om deres produkter godkjennes og for alvor kommersialiseres ut i verden, er inntektsmulighetene store. Samtidig har man risikoen med at studiene/testene ikke gir ønsket resultat - og man vil da naturlig nok se dette i aksjekursen, sier Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet, til Hegnar.no.Volumet i aksjen er relativt lite, så man vil naturligvis oppleve dette som en mye mer volatil aksje enn for eksempel Equinor. Investeringsøkonomen synes personlig at slike forskningsselskap er meget spennende og ikke minst av ekstremt samfunnsnyttig art, om produktene deres blir godkjent og kan brukes i behandlingen mot kreft.- Personlig anser jeg Photocure som svært spennende og tror at investorer som har tro på deres forskning, kan være tjent med å ha en liten post i selskapet som «krydder» i porteføljen sin. Dette er selvsagt en aksje med høy risiko og store svingninger, der man har en stor oppside om forskningsresultatene er gode, og tilsvarende en stor nedside om forskningen ikke gir resultater, sier Johannesen til Hegnar.no.- Bør investorer kjøpe aksjen på dagens nivå?- Aksjen tok perfekt imot på 50 dagers glidende gjennomsnitt, og reagerer opp i dag. Det er teknisk sterk oppførsel. Ja, hvis du er bevisst selskapets risiko, avslutter Johannesen.