Aksjer faller på bedre kvartalstall enn ventet

Kursutslagene for S&P 500-selskapene som har lagt frem 3. kvartstall i USA er større enn vanlig.

77 prosent av selskapene som er notert på New York-børsen, og som inngår i S&P 500-indeksen, har leverte bedre 3. kvartalstall enn snittet av forhåndsestimatene. Det er ifølge senioranalytiker John Butt i FactSet klart bedre enn 5-års snittet på 71 prosent, skriver Marketwatch.Ikke nok med det, samlet har resultatene vært 6,5 prosent bedre enn forventningene, mens 5-års snittet er 4,6 prosent. Og det har i tillegg hevet resultatveksten for S&P 500-selskapene fra 19,3 pr. 30. september til nå 22,5 prosent.Men selskapene som har overrasket positivt har likevel i snitt falt 1,5 prosent på New York-børsen, i perioden to dager før offentliggjøringen av resultatet til to dager etter. Det står i kontrast til hva som har skjedde de foregående fem årene, da disse selskapene i snitt har steget 1 prosent over den samme 4-dagers perioden.Hvis det også blir fasiten for årets 3. kvartal sier Butt, ifølge Marketwatch, at det i snitt vil være det største kursfallet for selskaper som har slått forventningene, over denne fire-dagers perioden, siden et fall på 2,1 prosent i 2. kvartal 2011 (se grafen her).Selskaper som rapporterer svakere enn ventet blir også straffet mer enn vanlig, skriver Marketwatch. I snitt har de falt 3,8 prosent i løpet av den samme 4-dagers perioden, mot et 5-års snitt på 2,5 prosent, ifølge FactSet.Skiftet i kursutslagene kan blant annet tilskrives økt usikkerhet rundt global vekst, handelskrig, frykt for at FED hever renten for fort, stigende lange renter og at resultatveksten kan ha nådd toppen.Analytikere peker ifølge Marketwatch imidlertid også på at det kan være at selskapene ikke har vært gode nok til å guide, noe Butt ikke er enig i.Når det gjelder 4. kvartal har 41 selskaper, som inngår i S&P 500, så langt guidet på resultatet for 4. kvartal. Av disse har 26 selskaper, tilsvarende 63 prosent, guidet ned. Det er under 5-års snittet på 70 prosent, pekes det på.Analytikerne har også kuttet mindre enn snittet i 4-kvartals estimatene så langt i oktober, skriver Butt ifølge Marketwatch.