Alunorte stenger produksjonen

Hydro's aluminaraffineri i Brasil stenger nå produksjonen. Det sender aksjen kraftig ned.

Hydro's aluminaraffineri Alunorte i Brasil annonserte i dag, 3 oktober, at raffineriet klargjør for full nedstenging av produksjonen, opplyses det i en melding."Beslutningen ble tatt på bakgrunn av at det gamle deponiet for bauksittrester (DRS1) nærmer seg full kapasitet som følge av pålegg fra brasilianske myndigheter om å ikke bruke en ny og moderne pressfilter-teknologi og det nye deponiet for bauksittrester (DRS2)", heter det i meldingen.Norsk Hydro-aksjen faller nå hele 11,40 prosent til 43,60 kroner på Oslo Børs.Halv produksjonEtter pålegg fra brasilianske myndigheter har Alunorte produsert på 50 prosent kapasitet siden mars."Miljømyndighetene har bekreftet at det ikke har vært overløp eller utslipp fra deponiene for bauksittrester. Påleggene hindrer Alunorte å bruke det nyeste deponiet for bauksittrester (DRS2), som var under oppstart i Februar, samt et nytt og moderne pressfilter, som representerer en investering på over 1 milliard BRL. Pressfilteret er den mest moderne og bærekraftige teknologien som er tilgjengelig for deponering av bauksittrester, og reduserer arealet som er nødvendig til lagring og det miljømessige fotavtrykket til deponiet", skriver Norsk Hydro.Alunorte har siden embargoene ble implementert hatt dialog med myndighetene for å kunne bruke pressfilteret, samt DRS2, uten suksess.Norsk Hydro påpeker at med bakgrunn i påleggene fra myndighetene er Alunorte tvunget til å kun bruke DRS1, som opprinnelig var planlagt avviklet, og de mindre effektive trommelfiltrene."DRS1 nærmer seg derfor levetiden raskere enn forventet, noe som tvinger Alunorte til å ta beslutningen om midlertidig, full nedstenging av produksjonen. Dette vil få umiddelbar effekt på bauksittgruven Paragominas, som også vil stanse all produksjon. Både Alunorte og Paragominas har startet nedstengingsprosessen", heter det.Konsekvenser- Våre ansatte har jobbet hardt de siste syv månedene for å opprettholde trygg drift og bevare arbeidsplasser. Dette er en trist dag fordi vi har verdens mest avanserte teknologi tilgjengelig for å fortsette sikker drift, men som vi er forhindret fra å bruke, og det vil påvirke arbeidsplasser, lokalsamfunn, leverandører og kunder, sier John Thuestad, konserndirektør og leder for Hydros forretningsområde Bauksitt & Alumina, i en kommentar.Hydro jobber ifølge meldingen tett med fagforeningene og vil gjøre sitt beste for å redusere belastningen for ansatte, men beslutningen om å stenge Alunorte og paragominas vil påvirke fast ansatte og innleide ved begge anleggene."Selv om det er for tidlig å vurdere den totale effekten, vil beslutningen om å stenge ned Alunorte og Paragominas ha betydelige driftsmessige og finansielle konsekvenser, potensielt også for Hydros primæraluminiumportefølje, inkludert Albras", skriver selskapet.- Vi vil fortsette å jobbe konstruktivt med myndigheter for å løfte embargoen og å gjenoppta driften, samt reetablere Alunorte som verdens ledende aluminaraffineri, sier Thuestad.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også