Analytiker frykter kursfall – anbefaler salg

Investtech anbefaler salg av aksjer i Kongsberg Automative.- Kongsberg Automotive ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Fallende trender indikerer at bedriften er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er avtagende, skriver Investtech.Analytikeren minner om at aksjen har brutt støttenivået ved ni kroner og utløst et nytt salgssignal. Videre nedgang er signalisert, mens det ved reaksjoner tilbake er motstand mellom 9,04 og 9,36 kroner.- Volumbalansen er negativ, noe som indikerer at selgerne er aggressive mens kjøperne er passive. Dette svekker aksjen ytterligere, slår Investtech fast.Aksjen er svakt positiv på innsidehandler, men dette endrer likevel ikke salgsanbefalingen. I skrivende stund omsettes aksjen for 8,47 kroner (-1,74 prosent).Det betyr at aksjen er ned 7,33 prosent den siste uken mens den har falt 8,53 prosent den siste måneden.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også