Analytiker frykter kursfall – anbefaler salg

Børs

I torsdagens rapport fra Investtech anbefales salg av aksjer i Axactor og Solstad Offshore.- Axactor SE har brutt ned gjennom gulvet i den fallende trendkanalen på mellomlang sikt. Dette signaliserer enda sterkere falltakt. Negativ volumbalanse indikerer at selgerne er aggressive mens kjøperne er passive. Dette svekker aksjen. Aksjen er i tillegg oversolgt på RSI, noe som gir et negativt momentum. Det er lite støtte under dagens nivå. Aksjen er positiv på innsidehandler. Vurdering: Salgskandidat, skriver Investtech.- Solstad Offshore har brutt ned gjennom gulvet i den fallende trendkanalen og støtten ved 3,90 kroner. Dette indikerer stort salgspress fra negative investorer og signaliserer videre nedgang. Det er lite støtte under dagens kurs. Aksjen er i tillegg volatil med gjennomsnittlig kursendring pr måned på over 20 prosent. Risikoen er dermed høy. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.

børs
investtech
axactor
solstad offshore
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse