Analytiker spår kursoppgang – anbefaler kjøp

Investtech anbefaler kjøp av aksjer i SalMar.- SalMar har steget kraftig siden januar og mer enn doblet seg. Aksjen viser sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal, skriver Investtech.Analytikeren slår fast at dette signaliserer økende optimisme blant investorene, og videre oppgang innenfor kanalen indikeres.Volumbalansen er positiv, med høy omsetning på dager med kursoppgang og lav omsetning på dager med kursnedgang. RSI-kurven er også stigende.- Disse forholdene styrker det positive trendbildet. Aksjen har støtte ved 400 kroner på kort sikt og 380 kroner på mellomlang sikt. Vurdering: Kjøpskandidat, avslutter Investtech.


Les også