Analytiker spår kursoppgang – anbefaler kjøp

Investtech anbefaler kjøp av aksjer i Lerøy Seafood Group.Lerøy Seafood Group ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang, skriver Investtech.Analytikeren minner om at det er lite motstand over dagens nivå, så oppsiden beskrives som god.Det ligger støtte ved gulvet i trendkanalen, samt horisontal støtte ved 61 kroner.- Vurdering: Kjøpskandidat, avslutter Investtech.I skrivende stund omsettes aksjen for 76,86 kroner, opp 3,17 prosent.Det betyr at aksjen har lagt på seg 4,23 prosent den siste uken mens den er opp 15,72 prosent den siste måneden.