Analytiker: Svært skuffende

Nyheter fra oppdrettselskapet skuffer analytiker Tore Tønseth i Sparebanbk 1 Markets.

Børs

I løpet av 3. kvartal opplevde Grieg Seafood en økning i gjellerelaterte sykdommer på Shetland og gjentatte tilfeller av algeoppblomstring i British Colombia (BC).Reduserte overlevelsesrater og høyere kostnader har svekket inntjeningen fra disse to regionene, og selskapet tar en nedskrivning på 50 millioner kroner.«Svært skuffende»«Grieg Seafood (GSF) venter en operasjonell EBIT på 160 millioner kroner i 3. Kvartal, etter at store biologiske problemer i Canada og Shetland har økt dødeligheten i regionene. Konsensus og Sparebank 1 Markets ligger 30 prosent over dette på 230-250 millioner kroner. Justert for nedskrivningene på 50 millioner kroner i kvartalet, er dette fortsatt 9-16 prosent under markedet og våre antagelser», heter det fra analytiker Tore Tønseth i Sparebank 1 Markets i en fersk oppdatering.«Resultatvarselet er svært skuffende, ettersom det uthever den operasjonelle nedsiderisikoen i GSF».På den positive siden synes Finnmark å fungere veldig bra, men dette er ikke nok til å kompensere for de store problemene i Canada og Shetland, mener analytikeren.Stor påvirkningResultatvarselet vil ha stor påvirkning på inntjeningen for 2018, og 2019 vil også ifølge Tønseth bli påvirket. Meglerhuset må mest sannsynlig justere opp kostnadsestimatene.«EPS for 2019 er ventet ned med rundt fem prosent etter denne rapporten», heter det i oppdateringen.Aksjekursen kan falle mer enn dette, ettersom den operasjonelle usikkerheten kan påvirke selskapets verdsettelse, mener Tønseth.Slaktet merForeløpige tall for 3. kvartal 2018 indikerer et totalt slaktevolum på 16.940 tonn og et driftsresultat (EBIT) tilsvarende 9,43 kroner kiloen (på konsernnivå).I tilsvarende periode i fjor slaktet selskapet 16.875 tonn, og klarte et driftsresultat på 13,59 kroner kiloen.Aksjen faller i skrivende stund 8,62 prosent på Oslo Børs.

grieg seafood
sparebanken 1 markets
analytiker
aksjeanalyse
gsf
tore tønseth
Nyheter
Børs