Asetek vant i retten

Dommen har falt i patentovertredelssesaken mot Coolar Master Shangai.

Foto: Kristian Harby.

Asetek har mottatt en gunstig kjennelse i patentovertredelssesaken mot Coolar Master Shangai og distributøren Shenzhen Xinhua i folkedomstolen i Shenzen City i Kina.Det opplyser selskapet i en børsmelding.  Dommen inkluderer kjennelser mot Cooler Master og Shenzhen Xinhua. I tillegg kommer skadeerstatning på 1 million renminbi.Det opplyses om at partene fortsatt har mulighet til å anke dommen.