Bank Norwegian-eier vil ha børsnotering i London

Storaksjonær i Norwegian Finans Holding ber om ekstraordinær generalforsamling.

Norwegian Finans Holding ASA har etter at markedet stengte onsdag mottatt brev fra en utenlandsk aksjonær med mer enn fem prosent av aksjene i selskapet hvor det er reist krav om en ekstraordinær generalforsamling for å vurdere et forslag om å søke om sekundærnotering av selskapets aksjer på Main Market på London Stock Exchange.Styret vil ifølge en børsmelding gjennomgå henvendelsen i samråd med sine rådgivere og den nevnte aksjonæren og vil holde markedet informert om eventuelle vedtak i styret basert på henvendelsen.