Bank Norwegian med solide tall

Bank Norwegians morselskap tjente over 430 millioner kroner i 3. kvartal.

Norwegian Finans Holding, Bank Norwegians morselskap, melder om et resultat etter skatt på 434,07 millioner kroner i 3. kvartal 2018, mot 432,45 millioner kroner i 3. kvartal i fjor.Resultat per aksje ble 2,32 kroner, mot 2,32 kroner året før.Resultatet før skatt ble 578,80 millioner kroner, sammenlignet med 576,87 millioner kroner i 3. kvartal 2017.Selskapet hadde netto renteinntekter på 1.126,11 millioner kroner i 3. kvartal 2018, mot 937,65 millioner kroner i 3. kvartal 2017.Tapene ble mer enn doblet og økte fra 140,9 millioner kroner i 3. kvartal i fjor til 299,2 millioner kroner i årets 3. kvartal.Den sterke kunde- og utlånsveksten fortsatte i 3. kvartal, med en utlånsvekst på 1,6 milliarder kroner, mens innskuddene økte med 1,7 milliarder kroner.Banken rekrutterte 71.000 nye kunder i 3. kvartal. Banken har ved utgangen av 3. kvartal 2018 en kundemasse på 1.463.800 kunder, fordelt på 1.070.800 kredittkortkunder, 195.100 lånekunder og 197.900 innskuddskunder.Bank Norwegian melder også at den har inngått en avtale med Axactor om overføring av en portefølje av misligholdte lån i Finland, med en utestående balanse på ca 160 Millioner Euro. Overføringen vil sannsynligvis bli gjennomført 30. november 2018 og antas å ha marginal resultateffekt. Transaksjonen vil gi kostnadsbesparelser og eliminerer usikkerhet om gjenvinning av utestående fordringer, heter det.Her er rapporten og presentasjonen.