Bank2 økte overskuddet

Bank2 ASA melder om resultatbedring.

bank2

Bank2 ASA fikk et resultat etter skatt på 68,7 millioner kroner i 3. kvartal 2018, mot 53,8 millioner kroner året før.Driftsresultat før tap utgjorde 95,6 millioner kroner, mot 70,2 millioner kroner året før.Dette gir et resultat på 0,66 kroner pr aksje etter skatt og en egenkapitalavkastning etter skatt på 18,3 prosent.Bankens samlede utlån økte med 613 millioner kroner i perioden, som gir en vekst på 22 prosent.«Den gledelige veksten innen refinansieringslån etter inngåelse av avtalen med Eiendomsfinans i mars fortsetter», heter det i en melding.Refinansieringslån med pant i fast eiendom utgjør bankens viktigste produktområde. Slike lån utgjorde 1.885 millioner kroner ved utgangen av 3. kvartal, mot 1.646 millioner kroner ved utgangen av 3. kvartal 2017, det vil si en vekst på 15 prosent. Medvirkende årsaker til økningen er større volum av nye lån fra Eiendomsfinans, samt økt satsning på markedsføring i digitale flater og synlighetskampanjer i tradisjonelle mediekanaler. Banken forventer økt tilsig av kunder som følge av tiltakende mislighold i forbrukslånesegmentet.Bank2 har ifølge meldingen befestet en sterk posisjon i markedet for prosjektfinansiering. Det er høy aktivitet innen dette segmentet, og banken opplever fortsatt god tilgang på attraktive låneforespørsler både fra eksisterende og nye kunder.Her finner du hele rapporten og pressemeldingen