Boa vil bruke millionbeløp på klassing

Ber obligasjonseierne om tillatelse til å bruke 30 millioner kroner i lys av bedre markedsforhold. 

Boa Offshore har to avanserte konstruksjonsskip i flåten, 2004-bygde BOA Deep C og 2007-bygde BOA Sub C.Som følge av bedre markedsforhold, vurderer selskapet å foreta en klassing av det førstnevnte skipet for å holde det operasjonelt.Boa Sub C gjennomgikk en periodisk klassing i første kvartal i år.Derfor søkes nå obligasjonseiernes velsignelse til å overføre et beløp på 30 millioner kroner fra likviditetskontoen til en konto med benevnelsen CapEx Reserve som kun kan benyttes til klassekostnader.Ifølge presentasjonsmaterialet utarbeidet for Pareto-konferansen, jobbet Boa Sub C og Boa Deep C på kontrakter i henholdsvis Nordsjøen og Vest-Afrika som var ventet å løpe ut i fjerde kvartal i år.Det ble meldt om en økning i anbudene, og at markedet for offshore konstruksjonsfartøy (OCV) så bedre ut enn markedet for offshore servicefartøy (OSV).