Richard Drew

Boligbyggingen skuffer i USA

Antallet byggetillatelser overrasker også negativt.

Den amerikanske boligbyggingen falt 5,3 prosent til en sesongjustert årstakt på 1.201.000 enheter i september.August-tallet ble revidert ned fra 1.282.000 til 1.268.000 enheter.Det var ifølge vår makrokalender ventet en årstakt på 1.237.000 igangsatte boliger.Antallet nye boligbyggetillatelser falt 0,6 prosent, mot en ventet oppgang på 3,4 prosent.Les mer her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også