Boligtall overrasker positivt i USA

Tall fra National Association of Realtors (NAR) viser at pending home sales-indeksen steg 0,5 prosent til 104,6 i september.På årsbasis er indeksen ned 1,0 prosent.Konsensus pekte ifølge vår makrokalender  mot 0,1 prosent nedgang på månedsbasis.Les mer her.