Carnegie om Hunter Group: Et stadig mer attraktivt oppkjøpsmål

Meglerhuset ser høyere skipsverdier og dermed enda mer oppside i Arne Fredlys tankrederi.

Børs

Ratene som oppnås av de store råoljetankskipene av typen VLCC – Very Large Crude Carriers – ligger på rundt 40.000 dollar dagen, noe de har gjort siden startet av oktober.I en fersk oppdatering på det Arne Fredly-kontrollerte tankrederiet Hunter Group, skriver meglerhuset Carnegie at volatiliteten og ratenivåene som er sett i markedet for råoljefrakt den seneste tiden indikerer at bunnen i denne syklusen er passert.Utsiktene for tankmarkedet anses som veldig lyse. «I 2018-2020, viser vår VLCC-markedsmodell at etterspørselen vil øke med 1,7 ganger tilbudet, noe som fører til høyere fraktrater og høyere skipsverdier», skriver meglerhuset som gitt de lysere utsiktene, mener at Hunter Group blir et stadig mer attraktivt M&A-mål for etablerte tankrederier.I forkant av tredjekvartalsrapporten som blir sluppet 15. november – der selve tallene blir beskrevet av Carnegie som en non-event – velger meglerhuset å øke kursmålet sitt med 50 øre til 5,5 kroner som følge av høyere anslag for skipsverdiene. Kjøpsanbefalingen opprettholdes.Høyere skipsverdier  Hunter Group har syv VLCC-er i bestilling til en snittpris på 85,4 millioner dollar inkludert installering av scrubbere. I tillegg har rederiet opsjoner på å bestille ytterligere tre VLCC-er til 92 millioner dollar pr. skute, inkludert scrubbere.Fristen for å utøve disse opsjonene gikk ut 19. oktober, og det er foreløpig ikke kjent hva Fredly og co har besluttet.  For hver prosent nybyggprisene stiger, estimerer Carnegie at Hunter Groups verdijusterte egenkapital, ekskludert drivstoffbesparelser, vil øke med 4 prosent eller 0,14 kroner pr. aksje.«Vi forventer at VLCC-nybyggprisene vil nå 95 millioner dollar innen utgangen av 2019 og 100 millioner dollar innen utgangen av 2020», skriver meglerhuset i oppdateringen.Til sammenligning ligger de nå på 92 millioner dollar – det samme nivået som de foreløpig ubenyttede opsjonene til Hunter ligger på.Tviler på Trump-bremsI tillegg til å være et veddemål på tankmarkedet for råoljefrakt og høyere nybyggpriser, minner Carnegie om at rederiet også er et spill på prisforskjellen mellom tungolje (HFO) som har et høyt svovelinnhold og marin diesel (MGO) som inneholder litt svovel i lys av de nye IMO-reguleringene som trer i kraft 1. januar 2020.I forrige uke skrev Wall Street Journal at USAs president Donald Truomp skal forsøke å bremse utrullingen av det nye regelverket.Det tviler imidlertid Carnegie på.«Vi venter ikke at IMO2020 blir forsinket, til tross for de seneste nyhetene om at Trump-administrasjonen er bekymret for hvordan nye reglene vil presse opp drivstoffprisene for amerikanske konsumenter», konstaterer meglerhuset.Hunter Group omsettes for 3,4 kroner ved 13-tiden tirsdag etter et fall på nær 6 prosent. Det verdsetter selskapet til 1,3 milliarder kroner.Carnegie øyner dermed en kursoppgang på om lag 48 prosent. 

hunter group
arne fredly
tankrederi
carnegie
kjøpsanbefaling
vlcc
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse