Danske Bank er bull på norsk økonomi

Sjeføkonom mener risikoen er høy - på oppsiden.

Danske Bank er tirsdag ute med sin kvartalsvise konjunkturrapport Nordic Outlook.Her tegner sjeføkonom Frank Jullum et bilde av en norsk økonomi som «fyrer på alle sylindre».Oljesektoren trekkes frem som den største vekstmotoren av dem alle.Jullum lener seg blant annet på forrige rapport fra Norges Banks regionale nettverk.- Det kanskje mest interessante med hele rapporten var kanskje at 53 prosent av bedriftene i oljerelaterte industrier nå melder om kapasitetsproblemer, noe som bekrefter vårt syn om at en stor snuoperasjon er på vei der. Alt i alt var det en solid rapport som bekrefter at veksten bør holde seg over trend de neste to kvartalene, skriver han.Les også: - Rom for betydelig sterkere krone- Eliminerer renteøkningSjeføkonomen venter at veksten vil holde seg over trend også neste år.- Drivkreftene er en prosess av vekstrotasjon, der privat etterspørsel og oljeinvesteringer gradvis overtar som de viktigste vekstmotorene mens offentlig etterspørsel og boliginvesteringer avtar. Våre forventninger om et sterkere privat forbruk henger sammen med raskere vekst i husholdningenes reelle disponible inntekt, fortsetter han. - Høyere lønnsvekst, lavere inflasjon og sterkere jobbvekst bør alle bidra til å løfte veksten i disponibel inntekt mot 2,8 prosent neste år, og fullstendig eliminere effekten av høyere renter, legger Jullum til. Danske Bank-økonomen venter seg et solid bidrag til veksten fra oljeinvesteringer - både ut dette året og neste år.- Kostnadskutt i norsk sektor har presset break even-prisen for investeringer ned i 21 dollar fatet. Samtidig har spotprisen klatret til 80 dollar, mens prisene for levering på 3-4 år fortsatt er rundt 70 dollar fatet, heter det videre.SSBs oljeinvesteringstelling for 3. kvartal peker ifølge Jullum mot en økning i oljeinvesteringene på 10-12 prosent neste år.- Vi har derfor revidert våre prognoser for oljeinvesteringer på norsk sokkel fra syv til 11 prosent, noe som betyr at oljeinvesteringer bør bidra med rundt 0,5 prosentpoeng til veksten i fastlands-BNP neste år, fortsetter han.Les også: Tviler sterkt på alvorlig boligprisfall- Høy risiko - på oppsidenI SSB-tellingen ble sjeføkonomen særlig oppmuntret av at leterelaterte investeringer er ventet å komme opp i 31 milliarder kroner neste år, noe som vil være opp 25 prosent fra i år.- Dette bekrefter signalene om at oppturen i oljesektoren går inn i en ny fase, der investeringer i nye prosjekter i økende grad komplementerer utviklingen av eksisterende felt. Dette betyr en ikke ubetydelig oppsiderisiko i våre prognoser for oljeinvesteringene - og også for norsk økonomi. Ikke bare for neste år, men enda lenger frem, skriver Jullum.Han ser heller ingen stor risiko for et alvorlig tilbakeslag i privat forbruk, med mindre rentene skulle stige mye mer enn ventet.- Våre beregninger viser nå at selv husholdninger med gjeld på fem ganger inntekten vil få bedret sin reelle kjøpekraft med 2-3 årlige renteøkninger i årene 2019-21. Samlet bør husholdningenes reelle disponible inntekt etter renteutgifter klatre 2,0-2,5 prosent, selv med to renteøkninger i året. Det bør være nok til å holde vekst over trend gjennom perioden, fortsetter sjeføkonomen.Jekker opp 2019-vekstenDanske Bank har gjort noen justeringer av sine prognoser, og ser nå for seg en vekst i fastlands-BNP på 2,4 prosent i 2018 og 2,5 prosent i 2019.2018-veksten er dermed justert ned fra 2,5 prosent i bankens juni-rapport, mens 2019-veksten er tatt opp fra 2,3 prosent.- Dette er fortsatt godt over trendvekst, og betyr at kapasitetsutnyttelsen bør stige ytterligere, mens arbeidsledigheten bør fortsette å komme ned, skriver Jullum.Banken spår nå en 2018-ledighet (NAV) på 2,4 prosent, fallende til 2,1 prosent i 2019. I juni var prognosen 2,3 og 2,2 prosent for hhv. 2018 og 2019.