Danske Bank jekker opp oljeinvesteringene

- Oljeoppgangen går inn i ny fase.

Danske Bank slipper tirsdag sin kvartalsvise konjunkturrapport Nordic Outlook.- Vi ser nå klare tegn til økende optimisme i oljesektoren, og har oppjustert våre anslag for oljeinvesteringene neste år. Dermed bekreftes signalene om at oppgangen i oljesektoren er i ferd med å gå inn i en ny fase der investeringer i nye prosjekter i større grad komplementerer feltutbyggingene, sier sjeføkonom Frank Jullum i en kommentar av rapporten til Hegnar.no.- Ser stramt utHan synes det er interessant å merke seg at arbeidsmarkedet ser stramt ut, selv om ledigheten ikke faller like mye lenger.- Antall ledige stillinger i Norge steg til 68.700 i 2. kvartal, noe som er over 9.000 flere enn året før. Sammenligner man dette med bruttoledigheten, det vil si antall ledige samt arbeidsmarkedstiltak, er det nå 1,18 arbeidsledige per ledig stilling i Norge. Dette er det laveste forholdstallet vi har sett siden 2. kvartal 2011, fortsetter sjeføkonomen.- Samtidig varsler 53 prosent av bedriftene i oljerelaterte bransjer nå om kapasitetsproblemer, legger han til.Tror Olsen skal sliteAt Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent på rentemøtet i september var svært ventet.- Samtidig publiserte Norges Bank en rentebane som tilsier «gradvise renteøkninger» i årene fremover, på grunn av usikkerheten knyttet til effektene av renteøkninger etter flere år med lav rente. Analysene i dagens rapport indikerer at denne balansegangen kan bli en utfordring for Norges Bank, avslutter Jullum overfor Hegnar.no.