- Dette er en naturlig korreksjon

Investeringsdirektør Medha Samant, Fidelity International, ser på korreksjonen i USA som helt naturlig etter en kraftig oppgang, og at det er sannsynlig at den fortsetter. Hun ser samtidig at det er mye sentiment i fallet og at volatiliteten vil påvirke investorene. Men også at aksjer i fremvoksende markeder ikke har vært så gunstig priset, sammenlignet med amerikanske, siden 2008.

Børs