Direktør kliner til og kjøper aksjer etter krakk

Tidligere i dag la Zalaris frem sine kvartalstall, noe som har ført til et stygt kursfall på Oslo Børs. I skrivende stund omsettes aksjen for 27,80 kroner, ned 17,75 prosent. Tidligere i dag var aksjen nede i 27,10 kroner.Øyvind Reiten, Executive Vice President Northern Europe, kliner til og kjøper 1.500 aksjer i selskapet for 27,50 kroner stykket, tilsvarende 41.250 kroner.Etter denne transaksjonen sitter Reiten på 8.464 aksjer i selskapet.I løpet av den siste uken har aksjen falt 24,86 prosent.Tallenes taleZalaris fikk et resultat etter skatt på minus 7,3 millioner kroner i 3. kvartal 2018, mot 3,8 millioner kroner i samme periode i fjor.Driftsresultatet ble minus 5,5 millioner kroner, mot pluss 6,4 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 176,3 millioner kroner, sammenlignet med 150,6 millioner kroner i 3. kvartal 2017.Zalaris yter fullservice outsourcing av forretningsfunksjoner for lønn, personal-, og HR med tilhørende konsulent- og HR systemleveranser for store virksomheter.