DNB: 3. kvartal 2018

DNB er ute med tall for 3. kvartal 2018.

DNB melder om et resultat etter skatt på 5.673 millioner kroner i 3. kvartal 2018, mot 5.648 millioner kroner i samme periode året før. Det var ventet et resultat etter skatt på 5.679 millioner kroner, ifølge estimater Infront Data har innhentet fra 20 analytikere for TDN Direkt.Resultat per aksje ble 3,41 kroner, mot 3,34 kroner ved samme korsvei i fjor. Det var ventet et resultat per aksje på 3,55 kroner.Resultatet før skatt ble 7.144 millioner kroner, sammenlignet med 7.292 millioner kroner i fjor. Her var forventningen 7.361 millioner kroner.Driftsinntektene beløp seg til 12.495 millioner kroner, sammenlignet med 12.929 millioner kroner i 3. kvartal 2017. Inntektene var ventet til 12.953 millioner kroner.Netto renteinntekter beløp seg til 9.152 millioner kroner i kvartalet, mot 9.007 millioner kroner i fjor. Netto renteinntekter var ventet til 9.188 millioner kroner.- Vi ser mange av de samme tendensene som Norges Bank, farten i norsk økonomi er god, oljeprisen er på et høyere nivå, investeringene er på vei opp og lønnsveksten og arbeidsledigheten peker i riktig retning. Når den økonomiske utviklingen går godt, får vi også lavere tap i bankene. Samtidig har utsikter til høyere renter hatt en heldig og dempende effekt på boligprisene, sier konsernsjef i DNB, Rune Bjerke.- Ett år etter at vi satt ny organisasjon og nye prioriteringer, begynner vi nå å se mange bevis på at vi beveger oss fortere og lager gode, digitale kundeopplevelser. Vi oppsummerte arbeidet hittil med alle de ansatte i forrige uke, og det kom inn over 630 eksempler på prosjekter eller tiltak som beviser at den nye strategien vår er satt ut i livet. For noen år siden var det mange som spådde at bankene snart ville bli overflødige. Det er det en stund siden jeg har hørt, sier Bjerke videre.Her er rapporten og presentasjonen