DNB: Dette er det mest attraktive shippingsegmentet

Shippinganalytikerne i DNB er ikke tvil om hvor man skal putte pengene sine i shipping for øyeblikket.

Shippingteamet til DNB er generelt svært bullish på de forskjellige segmentene i sektoren sin.Ett delsegment er imidlertid mer interessant enn de andre, og det er markedet for LNG - Liquified Natural Gas, eller flytende naturgass. - Det mest attraktive shippingsegmentet for øyeblikket, roste shippinganalytiker Jørgen Lian i DNB på bankens årlige high yield-seminar torsdag. I en presentasjon utarbeidet av Lian og analytikerkollegene Nicolay Dyvik og Mats Bye, heter det at spotratene kan mer enn dobles fra dagens nivå basert på den nåværende arbitrasjen Henry Hub og Asia LNG-priser. Spotratene for 174kcbm TFDE LNG-skip ligger nå ifølge DNB på rundt 100.000 dollar dagen.Estimert tonnmil for 2019 ventes å vokse rundt tre ganger mer enn tilbudet, drevet av amerikansk LNG-eksport og en økning i seilingsdistansen. Ser bunnen i 2019Oslo-noterte Höegh LNG er hovedsakelig eksponert mot markedet for FSRUer (flytende lagring- og regassifiseringsenhet) - et marked DNB venter skal bunne ut i 2019.I flåten har de åtte FSRUer i drift, samt to under bygging. I tillegg har rederiet to LNG-skip.Konsernsjef Sveinung J. Støhle i Höegh LNG sier at den kraftige oppgangen i LNGC-markedet de seneste månedene har ført til redusert konkurranse i FSRU-markedet-- Alle som var interessert i FSRU-markedet har gått over til LNGC-markedet.Hoveddriveren er Asia, sier han og viser til det sterke politiske presset for å skifte fra kull til gass.- De fleste markeder trenger importfasiliteter. Men mindre du vil vente 4-5 år er FSRUer eneste løsningen, sier Höegh-sjefen og trekker frem Kina som et land i kraftig vekst. - Kina er et marked som vokser ekstremt raskt, som trenger mer importkapasitet, og et viktig fokus for oss, sier Støhle som nettopp av den grunn skal til Kina i neste uke. Ifølge Höegh-sjefen er rederiet nå fullfinansiert, og de to enhetene som er under bygging, blir nå markedsført i det som omtales som et positivt anbudsmarked.