DNB Markets anbefaler ni aksjer

En annen oljeaksje ryker ut.

DNB Markets tar BW Offshore ut av sin ukentlige portefølje av anbefalte aksjer.Men meglerhuset vil beholde eksponeringen mot energisektoren, og tar inn DNO.DNB-porteføljen

  • DNO
  • Elkem
  • Equinor
  • Evry
  • Frontline
  • Gjensidige
  • Lerøy Seafood
  • Storebrand
  • Yara
Porteføljen har steget rundt 23 prosent hittil i år, mens børsen er opp rundt 10 prosent.