Eagle Bulk frir til obligasjonseierne: Vil finansiere scrubbere

Lånebetingelsene i selskapets obligasjonslån må endres for at provenyet fra skipssalg skal kunne gå til installering av scrubbere.

Det amerikanske tørrbulkrederiet Eagle Bulk har hyret inn meglerhusene DNB Markets, Fearnley Securities og SEB for å arrangere en rekke møter med eierne av selskapets femårige obligasjonslån.I fjor høst plasserte rederiet et lån på 200 millioner dollar, tilsvarende vel 1,6 milliarder kroner, i det norske markedet til en fast rente på 8,25 prosent som forfaller i 2022.Formålet med møtene er å få investorene til gå med på en endring i lånebetingelsene.Rederiet ønsker nemlig selge noen av fartøyene som er stilt som sikkerhet for lånet, og å bruke salgsprovenyet til finansiering av fire scrubbere, samt opsjoner på kjøp av ytterligere 18 scrubbere.Kostnaden er rundt 2 millioner dollar per scrubber, inkludert installering.Slik lånebetingelsene er utformet nå, kan imidlertid et eventuelt proveny fra salg av de såkalte "sikkerhets-skipene" kun brukes til kjøp av skip eller tilbakekjøp av utestående obligasjoner.Rederiet ønsker å bruke opp til 25 millioner dollar til delvis finansiering av scrubbere.Finansieringen vil også gjøres gjennom bruk av tilgjengelige midler fra kontantbeholdningen, samt kontanter fra den løpende driften.Clarksons Platou Securities har forøvrig en kjøsanbefaling aksjen til det USA-noterte rederiet.Kursmålet er 7 dollar. Aksjen ble sist omsatt for 5,72 dollar.