ECB holder stø kurs

Svake tall endrer ikke basisscenario.

Den europeiske sentralbanken (ECB) holdt som ventet styringsrentene uendret etter dagens rentemøte.Sentralbanken har nå trappet ned obligasjonskjøpsprogrammet fra 30 til 15 milliarder euro i måneden frem til og med desember.Da venter ECB at nettokjøpene avsluttes, betinget av at innkommende nøkkeltall bekrefter inflasjonsutsiktene på mellomlang sikt.- Ingen krystallkulePå pressekonferansen i kjølvannet av rentedommen fikk ECB-sjef Mario Draghi spørsmål om den statsfinansielle situasjonen i sitt hjemland Italia.- Jeg har ingen krystallkule. Disse statsobligasjonene er i bankenes porteføljer. Det er åpenbart at de svekker bankenes kapitalposisjon. Jeg har fortsatt tro på at en avtale kan bli nådd. Du har en svakere kapitalsituasjon og også et svakere finansieringsklima, noe som vil materialisere seg i endrede lånevilkår, sa han ifølge Reuters.Draghi understreket at betydelige pengepolitiske stimulanser fortsatt trengs for ytterligere oppbygging av prispress og inflasjon på mellomlang sikt.- Samtidig fortsetter den underliggende styrken i økonomien å støtte vår tro på at inflasjon vil nærme seg målet og opprettholdes selv etter en gradvis nedtrapping av våre netto obligasjonskjøp, sa han.Svake tall ikke nokSentralbanksjefen fikk også spørsmål om den siste tidens svakere makrotall har påvirket ECBs basisscenario, og der var svaret nei.Ifølge Draghi har en del landspesifikke forhold, for eksempel en svak tysk bilsektor, bidratt til et skuffende 3. kvartal. Samtidig understreket han at det er vanskelig å skille mellom faktorer som bremser veksten på midlertidig og varig basis.Han trakk så frem handelskonflikter, brexit og Italia-budsjettet som risikofaktorer.