EMGS i forhandlinger - aksjen tar av

Jobber med ny kontrakt som kan gi arbeid i inntil to måneder.

Electromagnetic Geoservices (EMGS) opplyser i en melding fredag at selskapet er i sluttfasen av forhandlinger om enundersøkelse for en ikke-navngitt kunde.Undersøkelsen vil finne sted i Sør-Amerika og har en ventet varighet på mellom en og to måneder.- Selskapet vil snart mobilisere Atlantic Guardian på forespørsel fra kunden, heter det.Ifølge vilkårene vil selskapet, under visse forutsetninger, bli kompensert for mobilisering- og demobiliseringskostnader dersom kontrakten ikke blir noe av.Dersom kontrakten blir sluttført, venter EMGS at oppstart vil være i fjerde kvartal 2018.EMGS-aksjen skyter opp over 12 prosent på Oslo Børs på nyheten.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også