Eni mangedobler resultatet

Eni er ute med sine kvartalstall for 3. kvartal 2018.

Det italienske oljeselskapet Eni melder om et resultat etter skatt på 1.529 millioner euro i 3. kvartal 2018, mot 344 millioner euro i samme periode året før.Driftsresultatet ble 3.449 millioner euro, mot 998 millioner euro året før.Driftsinntektene beløp seg til 19.695 millioner euro, sammenlignet med 15.684 millioner euro i 3. kvartal 2017.Her er rapporten og presentasjonen