Etter regnet synger fuglene?

Oljeprisen, Oslo Børs og de store amerikanske indeksene fortsatte fallet, og endte ned rundt 4 prosent denne uken. Riggmarkedet er i bedring, og til uken legger Transocean og Rowan frem tall, mens oljeselskapene Exxon Mobil og Chevron rapporterer fredag.

Henrik Sommerfelt, sjef for CMC i Norge. Foto: CMC

Frykt for høyere renter, avtagende global vekst og geopolitisk uro bidro til ytterligere børsfall i en uke preget av kvartalsrapportering. Oslo Børs endte ned 2,3 prosent, mens Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq falt med henholdsvis 2,5 prosent, 3,5 prosent og 4 prosent. Fredag ble BNP i USA for tredje kvartal offentliggjort. Økonomien vokste med 3,5 prosent på årsbasis, som er ned fra en veksttakt på 4,2 prosent i andre kvartal, men likevel marginalt høyere enn markedets forventning om 3,3 prosent. Det negative sentimentet på børsene slo også ut i råvaremarkedet, hvor Brent-oljen falt 5 prosent til 77,67 dollar per fat. Siden toppen på 86,74 dollar i begynnelsen av måneden, har oljeprisen falt nær ti prosent.I uken som gikk la blant andre Equinor, Norsk Hydro og XXL frem tall for tredje kvartal. Equinor mer enn doblet driftsresultatet sammenlignet med samme kvartal i fjor, i hovedsak på grunn av god drift, produksjonseffektivitet og ikke minst grunnet oljeprisen som var 40 prosent høyere i kvartalet enn samme periode i fjor. Tradere følger resultat opp mot forventningene tett.Også Norsk Hydro nyter godt av comebacket i råvaremarkedet. Høyere aluminiumspris bidro til at driftsresultatet steg 80 prosent til 2,9 milliarder kroner fra samme periode i fjor. I uken som gikk falt imidlertid aluminiumsprisen til under 2.000 dollar, mens gullprisen steg fra 1.225 til 1.238 dollar per unse. Gullprisen er nå på et nivå vi ikke har sett siden i juli. Mange investorer har søkt nødhavn i gull i en turbulent uke.I USA skuffet Googles morselskap, Alphabet, på topplinjen, mens Amazon ikke klarte å innfri markedets forventninger til fjerde kvartal. Fredag falt aksjene med henholdsvis 4,0 og 7,5 prosent. Intel leverte imidlertid høyere lønnsomhet enn ventet, og aksjen steg 3 prosent fredag.Det er ventet få store makronyheter neste uke. Den viktigste er trolig innkjøpssjefenes forventningsindeks (ISM-indeksen) i USA torsdag. Av selskapsspesifikke nyheter legger riggselskapene Transocean og Rowan frem tall mandag og onsdag. Oppmerksomheten vil trolig være rettet mot kommentarer knyttet til økt markedsaktivitet og rateforventninger.General Electric offentliggjør tredjekvartalstall tirsdag, mens Apple leverer tall etter stengetid torsdag. Fredag legger oljegigantene Exxon Mobil og Chevron frem tall som trolig er preget av høyere oppnådd oljepris.