Europeisk rentedom klar

Stimulanser i tre måneder til.

The President of European Central Bank, Mario Draghi, speaks during a news conference after a meeting of the ECB governing council in Frankfurt, Germany, Thursday, Sept.13, 2018. (AP Photo/Michael Probst) Michael Probst

Den europeiske sentralbanken (ECB) holder styringsrenten på null.Den marginale innskuddsrenten blir stående på minus 0,40 prosent, mens den marginale utlånsrenten holdes på 0,25 prosent.Dette er i tråd med konsensus.Snart er det sluttECB venter at styringsrentene holder seg på dagens nivåer minst gjennom sommeren 2019, og i alle tilfeller så lenge som nødvendig for sikre at inflasjonen nærmer seg nivåer som er under, men nær, 2,0 prosent på mellomlang sikt.Sentralbanken skriver videre at den venter å fortsette obligasjonskjøpsprogrammet, som nå er trappet ned fra 30 til 15 milliarder euro i måneden - frem til og med desember.Da venter ECB at nettokjøpene avsluttes, betinget av at innkommende nøkkeltall bekrefter inflasjonsutsiktene på mellomlang sikt.Stillstand i euroenDNB Markets ventet på forhånd ingen endringer i politikken eller nye signaler på dette møtet. - Det blir likevel interessant å se hvordan Draghi kommenterer de svake makrotallene i det siste og den statsfinansielle situasjonen i Italia under pressekonferansen, skrev seniorøkonom Knut A. Magnussen i dagens morgenrapport fra meglerhuset.Pressekonferansen begynner som vanlig klokken 14:30.Euroen har reagert minimalt på ECBs rentebeskjed. EURUSD står i skrivende stund (14:07) i 1,1413, mot 1,1407 like før rentedommen ble offentliggjort.