Fed holder kursen - Trump misfornøyd

President Donald Trump listens in the Oval Office of the White House in Washington, Wednesday, Oct. 17, 2018, during a meeting with workers. The meeting with workers was on, "Cutting the Red Tape, Unleashing Economic Freedom." (AP Photo/Susan Walsh) Susan Walsh

I følge en oppsummering fra Fed holdes rentebanen inntakt og det ventes flere rentehevinger i tiden fremover.

President Donald Trump har vært ute og kritisert sentralbanksjef Jerome H. Powell for å sette opp renten i USA. Dette er svært uvanlig oppførsel fra en president da det er en uskreven regel at statsoverhodet i USA ikke legger seg opp i pengepolitikken.I en oppsummering fra Federal Open Market Committee-møtet mellom 25.-26. september går det frem at Fed skal være trygge på veksttakten i den amerikanske økonomien, men noe usikre på effekten av tollsatsene som innføres mellom USA og Kina, skriver CNBC.Medlemmene indikerte at flere rentehevinger skal være på vei fra dagens 2,00-2,25 prosent.For 2019 legges det opp til et budsjettunderskudd på 985 milliarder dollar, eller et oljefond, og pengebruken over budsjettet beløper seg til 4,4 billioner dollar. Budsjettunderskuddet er hele 18 prosent høyere enn i fjor. Budsjettimpulsen er med andre ord sterk, og at dette må justeres med pengepolitikken kan ikke sies å være annet enn naturlig.- Når det kommer til forventningene i pengepolitikken utover dette møtet, mener medlemmene generelt at videre trinnvis stigende rentebane for styringsrenten vil sannsynligvis være konsistent med den økonomiske veksten, det sterke arbeidsmarkedet og en inflasjon på nær to prosent i med middels lange bildet, heter det i oppsummeringen.