Fem «kjøp» fra DNB-analytikere - her ser de størst potensial

Analytikerne i DNB Markets deler sine anbefalinger.

I Telenor kom det i går frem at selskapet sammen med deleide DTAC har utsatt beslutningen om å delta i frekvensauksjonen i Thailand med inntil en uke. Opprinnelig ventet DNB Markets en avklaring av deltagelsen ved innledningen av denne uken.Kursen var i går ned én prosent og endte på 155,55 kroner per aksje.«Etter vårt syn kan deler av en svak utvikling den siste tiden skyldes usikkerhet rundt hvorvidt partnerne vil legge inn et høyt bud i denne prosessen. Usikkerheten vil nå kunne vedvare ytterligere noen dager», heter det fra analytikerne i en fersk oppdatering.DNB Markets har en kjøpsanbefaling på Telenor, med et kursmål på 200 kroner per aksje.Gir ringvirkningerFusjonen mellom Ensco og Rowan gir også ringvirkninger for de norske aktørene i riggsektoren, mener DNB Markets-analytikerne.«Ser vi i første omgang på implisitt verdi av de relevante enhetene som inngår i fusjonen og sammenligner dette så med tilsvarende implisitte verdier på Seadrill, ser transaksjonen for sistnevntes del ut til å være nøytral», heter det.Konsolidering av de to selskapene innebærer samtidig ifølge analytikerne at antall samarbeidspartnere for øvrige aktører innen sektoren på kort sikt blir mer begrenset.«I tillegg vil konkurransesituasjonen bli skjerpet, etter hvert som det nye selskapet henter ut synergifordeler og kan tilby kundene et ytterligere samkjørt riggsortiment», heter det i rapporten.På den positive siden vil en mer konsolidert sektor ifølge analytikerne kunne medføre mer disiplin og høyere rater i anbudsprosessene.Størst potensialBlant de øvrige aktørene i sektoren har DNB Markets kjøpsanbefalinger på Borr Drilling, Northern Drilling, Odfjell Drilling og Shelf Drilling med kursmål på henholdsvis 39, 90, 43 og 100 kroner per aksje.«Uavhengig av videre konsolidering ser vi størst potensial i Shelf Drilling, som i går stengte på 58,38 per aksje», heter det fra analytikerne.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også