Foreslår nytt styremedlem til 2020 Bulkers

Henter inn mann med bred styreerfaring innen shipping. 

Jeremy Kramer foreslås som nytt medlem av styret til 2020 Bulkers -  tørrbulksatsingen til Tor Olav Trøim.Det fremgår av innkallingen til selskapets generalforsamlingen som skal avholdes 13. november på Bermuda. I tillegg foreslås det gjenvalg av Magnus Halvorsen og Jens Martin Jensen.Harvard-utdannede Kramer sitter i styret til Golar LNG Partners, og tankrederiet DHT Holdings. Amerikaneren har tidligere vært porteføljeforvalter i Straus Group, samt aksjeanalytiker.