Forsikringsfusjon godkjent av Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet hadde ingen innvendinger mot en fusjon mellom SpareBank 1 Skadeforsikring og DNB Forsikring.

Børs

Den planlagte fusjonen mellom SpareBank 1 Skadeforsikring og DNB Forsikring er nå godkjent av Konkurransetilsynet, opplyses det i en melding.- Vi fikk 15. oktober bekreftet at Konkurransetilsynet ikke har innvendinger til foretakssammenslutningen og at de derfor har avsluttet saksbehandlingen. Med dette er vi et stort steg nærmere realiseringen av morgendagens forsikringsselskap, sier Turid Grotmoll, som er utpekt som leder for det nye selskapet.Grotmoll er i dag konsernsjef for SpareBank 1 Gruppen og adm. direktør for SpareBank 1 Forsikring AS. Hun er også styreleder for Finans Norge. SpareBank 1 Gruppen og DNB signerte 24. september en avtale om å slå sammen sine forsikringsvirksomheter. Fusjonen er nå til behandling hos Finanstilsynet.

sparebank 1 skadeforsikring
dnb forsikring
turid grotmoll
Nyheter
Børs