Fred. Olsen med rekordraskt grønt skifte

Fred. Olsen-systemet har på rekordtid– om delvis ufrivillig – vridd satsingen fra olje og gass til fornybar energi. Nå er selskapet Fred. Olsen Green Power under etablering. 

For få år siden var Fred. Olsen Energys borerigger selve kronjuvelene i Fred. Olsen-systemet som også eier virksomheter innen fornybar energi, shipping/offshore vind og cruise.I tredje kvartal 2015 hadde riggselskapet inntekter på nær to milliarder kroner, mens inntektene fra segmentene fornybar energi og shipping/offshore vind var på 453 millioner kroner til sammen.Totalt utgjorde rigginntektene 58,5 prosent av Bonheurs totale inntekter på 3,4 milliarder kroner.På grunn av oljekrisen har imidlertid det bildet blitt snudd på hodet.Året etter var den tilsvarende andelen 53 prosent og nå - to år senere - er riggselskapet nærmest ubetydelig.Av totale inntekter for Bonheur på 2,01 milliarder kroner i tredje kvartal i år, bidro Fred. Olsen Energy med kun 148 millioner kroner, eller vel 7 prosent, fremgår det av rapporten som ble lagt frem fredag.Bonheurs driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble mer enn halvert til 264 millioner dollar, sammenlignet med samme kvartal i fjor.Luker man vekk riggselskapet ser det imidlertid bedre ut med en positiv EBITDA-utvikling på 101 millioner kroner.Fred. Olsen Green PowerBonheur eier 51,92 prosent av aksjene i Fred. Olsen Energy der det nå pågår hektiske diskusjoner med långiverne for å komme frem til en bærekraftig løsning for det kriserammede riggselskapet. Bonheur prises til 4,2 milliarder kroner på Oslo Børs, mens Fred. Olsen Energy - etter et kursfall på 90 prosent bare siden årsskiftet - kun verdsettes til 133 millioner kroner.Fra å ha vært kronjuvelen i Fred Olsen-systemet utgjør eierandelen i riggselskapet nå kun 1,6 prosent av systemets børsverdi. Overgangen til fornybar energi reflekteres også i det nye selskapet Fred. Olsen Green Power som er under opprettelse. Tidligere i høst ble det søkt etter kandidater til dette selskapet.«For å styrke kapasiteten, søker Fred. Olsen Green Power AS (under etablering) etter kandidater med evne til å drive gjennom forretningsmuligheter fra idégenerering til gjennomføring. Eksempler på nye forretningsmuligheter er vindkraftsproduksjon i nye land og etablering i nye og eksisterende markeder med ny teknologi (f.eks. solbasert). Stillingen gir mulighet til å realisere store prosjekter innen fornybar energi», het det i stillingsannonsen.Les også:  Rustet opp rigg milliardbeløp i 2015 - nå skrotes den