Gjennomført flytting av Nordea

Nordea har nå hovedsete i Finland.

Nordea har fra og med i dag hovedsete i Finland, som er medlem i den europeiske bankunionen, etter at den omvendte grenseoverskridende fusjonen av Nordea Bank AB (publ) inn i Nordea Bank Abp er fullført, fremgår det av en pressemelding mandag. Det tidligere morselskapet Nordea Bank AB (publ) er oppløst, og alle eiendelene og forpliktelsene er overført til Nordea Bank Abp, opplyses det.Videre er det utstedt 4 037 460 272 aksjer til de tidligere aksjonærene i Nordea Bank AB (publ) som fusjonsvederlag og 12 491 647 aksjer til Nordea Bank Abp for å speile Nordea Bank AB (publ)s beholdning av egne aksjer umiddelbart før flyttingen.Bankvirksomheten i Danmark, Norge og Sverige vil bli organisert i filialer av Nordea Bank Abp. Det blir ingen endringer i tjenestene til kundene.- Nordea er en av de største og mest solide bankene i Europa. Flyttingen til bankunionen er et viktig strategisk steg i transformasjonen og vil gi oss de samme rettferdige, stabile og forutsigbare regelverkene som våre europeiske konkurrenter. Den vil være til fordel for våre kunder, aksjonærer og medarbeidere og vil gi oss best mulig utgangspunkt for å vokse og utvikle tjenestene våre i tråd med kundevisjonen, sier Nordeas konsernsjef Casper von Koskull. Nordea vil også fortsette samarbeidet med nasjonale myndigheter og har forpliktet seg til å følge tilsynskravene fastsatt av tilsynskollegiet som ledes av den svenske Finansinspektionen fra og med 1. oktober 2018 frem til Den europeiske sentralbanken offentliggjør sine krav i henhold til 2019 Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), som er ventet å skje i slutten av 2019.