Gjensidige skuffer

Resultatet er betydelig preget av skader som følge av ekstremvær. Forventningene var for høye.

Gjensidige Forsikring melder om et resultat etter skatt på 873,1 millioner kroner i 3. kvartal 2018, mot 1.312,7 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet inkluderer ikke overskudd fra Gjensidige Bank, som er klassifisert som avviklet virksomhet.Konsensus pekte ifølge TDN Direkt mot et nettoresultat på 920 millioner kroner.Resultat per aksje ble 1,75 kroner, mot 2,63 kroner ved samme korsvei i fjor og ventet til 1,84 kroner.AnbefalingFire analytikere hadde i forkant av kvartalstallene kjøps- eller overvektanbefaling på aksjen, tre anbefalte hold og to anbefalte undervekt. Gjennomsnittlig kursmål er 139 kroner.Før skattResultat før skatt ble 964,0 millioner kroner, sammenlignet med 1.578,1 millioner kroner i fjor og ventet til 1.079 millioner kroner.Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 573,4 millioner kroner, mot 1.150,2 millioner kroner, tilsvarende en combined ratio på 90,6, mot 81,0.Justert for avsetning knyttet til restrukturering på 80 millioner kroner ble resultatet på 653,4 millioner kroner.Finansavkastningen ble 0,8 prosent, mot 0,9 prosent, tilsvarende 426,5 millioner kroner, mot 477,3 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Les mer i rapporten og presentasjonen her- Resultatet er betydelig preget av skader som følge av ekstremvær som fortsatte inn i 3. kvartal, i tillegg til forventet svekkelse i lønnsomheten for motorvogn i Norge. Vi er derimot godt fornøyde med den positive resultatutviklingen i vår virksomhet utenfor Norge. Fremover vil vi legge sterk vekt på å øke lønnsomheten gjennom prisjusteringer, kostnadseffektiv drift, og de beste kundeopplevelsene i det nordiske markedet, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.