- Et nytt lederskap vil legge til rette for arbeidet med å adressere en kultur preget av trakassering og det ubehagelige arbeidsmiljøet som dessverre eksisterte i en av våre avdelinger, sier konsernsjef Anders Bouvin i Handelsbanken. - Et antall grep har allerede blitt tatt og de interne undersøkelsene som pågår for øyeblikket vil fortsette, fortsetter han.Blant annet har den svenske storbanken valgt å gjøre rokkeringen i ledelsen som følge av det dårlige arbeidsmiljøet.Per Elcar har forlatt stillingen som sjef for avdelingen Handelsbanken Markets & Asset Management og går dermed ut av konsernledelsen, opplyses det.Han erstattes av Dan Lindwall som for tiden er sjef for Handelsbankens internasjonale virksomhet.