Har kjøpt Link Mobility Group

Victory Partners eier nå drøye 97 prosent av Link Mobility Group.

Børs

Victory Partners VIII Norway AS har i dag gjennomført sitt kjøp i Link Mobility Group, etter tilbudet datert 9. juli om å erverve alle utstedte og utestående aksjer i selskapet, opplyses det i en melding.Som et resultat eier Victory Partners nå 14.729.293 aksjer i Link Mobility, tilsvarende 97,57 prosent.Betaling av tilbudsprisen til Link-aksjonærende har har akseptert tilbudet er nå gjort.Victory Partners har ifølge meldingen til hensikt å gjennomføre et tvangsmessig oppkjøp av de resterende aksjene, til en kurs som tilsvarer tilbudsprisen på 225 kroner.Les hele meldingen her.

link mobility group
Nyheter
Børs