Hedgefond dumper Seadrill-aksjer

Det Fredriksen-dominerte riggselskapet har steget kraftig på børsen siden restruktureringen. GLG Partners har utnyttet kursoppgangen til å selge aksjer verdt over 700 mill.

Etter at Seadrill igjen ble notert på Oslo Børs 26. juli etter å ha kommet ut av chapter 11 tidligere samme måned har riggselskapet blitt svært godt mottatt i aksjemarkedet.Hittil har aksjekursen til det John Fredriksen-dominerte selskapet steget med rundt 33 prosent. En av selskapets største aksjonærer har benyttet kursoppgangen til å selge aksjer.Ifølge en børsmelding onsdag har det London-baserte hedgefondet GLG Partners solgt aksjer slik at fondet har passert under flaggegrensen på 5 prosent.Etter salget eier fondet 4.910.164 Seadrill-aksjer, noe som tilsvarer en eierandel på 4,91 prosent.Dermed har fondet, som etter restruktureringen satt med totalt 8.214.784 aksjer, tilsvarende en eierandel på 8,21 prosent, gjort et betydelig nedsalg på hele 3.304.620 aksjer.Om alle aksjene har blitt solgt i en omgang, og til hvilken kurs de er solgt til, er uvisst, men basert på tirsdagens sluttkurs på 216 kroner, er verdien av de solgte aksjene rett under 714 millioner kroner.Seadrill-aksjen fortsetter oppturen onsdag.


Les også