Her er tallene fra Marine Harvest

Marine Harvest leverer rekordtall både på inntektene og den operasjonelle driften, men når ikke opp til analytikernes forventninger på bunnlinjen.

John Fredriksens oppdrettsselskap Marine Harvest melder om et resultat etter skatt på 53,7 millioner euro i 3. kvartal 2018, tilsvarende 512,40 millioner kroner, mot 150,6 millioner euro i samme periode året før.Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat på 154 millioner euro.Resultat per aksje ble 0,11 euro, mot 0,31 euro ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 0,31 euro per aksje.Resultatet før skatt ble 93,6 millioner euro, sammenlignet med 197,4 millioner euro året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 201 millioner euro.Driftsresultatet ble 170,3 millioner euro, mot 225,4 millioner euro året før.Driftsinntektene beløp seg til 990,2 millioner euro, sammenlignet med 865,6 millioner euro i 3. kvartal 2017. Analytikernes forventninger lå her på 989 millioner euro.Operasjonelt driftsresultat beløp seg til 207 millioner euro, mot 194 millioner euro året før. Her var forventningen 205 millioner euro.Marine Harvest-styret har besluttet et kvartalsutbytte på 2,60 kroner per aksje, det er noe høyere enn analytikernes forventninger om 2,68 kroner i utbytte.- Dette har vært et meget godt kvartal for Marine Harvest. Etterspørselen etter laks fortsetter å øke globalt, noe som øker verdien på våre produkter og har gitt et rekordhøyt operasjonelt resultat i tredje kvartal, sier konsernsjef Alf-Helge Aarskog i en kommentar.Totalt slaktevolum i kvartalet var 109.896 tonn. Estimert slaktevolum for 2018 er uendret på 380.000 tonn, og i 2019 forventer selskapet å slakte 430.000 tonn.Her er rapporten og presentasjonen.