Höegh LNG investerer milliarder i LNG-selskap

Investerer 24,75 millioner dollar i Avenir LNG.

Höegh LNG opplyser mandag at selskapet vil investere 24,75 millioner dollar i Avenir LNG, som en del av en kombinert investering med Stolt-Nielsen Limited og Golar LNG på totalt 182 millioner dollar. Avenir vil ifølge TDN Direkt sikte seg inn på levering av LNG til områder med "strandet" etterspørsel, utvikling av LNG-bunkerstjenester og tilbud til transportsektoren, opplyses det.Stolt-Nielsen skriver i en melding at investeringen vil bli gjort gjennom kontanter og "equity-in-kind", og vil finansiere konstruksjonen av seks små LNGCer, en liten lagringsterminal og regassifiseringsfasiliteter.Höegh LNG og Golar LNG vil initielt holde en eierandel på 25 prosent hver i Avenir, mens Stolt-Nielsen vil eie resterende 50 prosent, opplyses det.Stolt-Nielsen vil konsolidere all LNG-aktivitet inn i Avenir, inkludert fire små LNGCer som nå er under bygging ved Keppel Singmarine i Kina, og LNG-terminal og distribusjonsfasiliteter som er under bygging i Sardinia, ifølge meldingen.Avenir vurderer videre notering på Oslo Børs' OTC-marked i løpet av året.