Icelandair havnet i «perfekt storm»

Flyselskapet har blitt truffet av motvind fra alle kanter i år. Nå er diskusjoner med långiverne i gang - det får fart på aksjekursen som er halvert siden nyttår.

Foto: Icelandair

 «2018 er et eksepsjonelt år, med interne beslutninger som forverret negative effekter på inntekter og resultater og som dermed førte til konsernsjefen i Icelandair Groups avgang», heter det i et brev sendt til flyselskapet Icelandairs obligasjonseiere.27. august, samme dag som det islandske flyselskapet – for andre gang i løpet av kort tid - senket guidingen sin for driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) i 2018, besluttet konsernsjefen Björgólfur Jóhannsson å levere inn sin oppsigelse.Under ledelse av Jóhannsson gjennomførte flyselskapet i fjor strukturelle endringer i salg- og markedsføringsavdelingen som ikke ble implementert på en god nok måte, og dermed førte til en ubalanse mellom europeiske og nord-amerikanske flyvninger.Resultatet ble mindre fulle fly og store inntektstap.  Selskapet guidet opprinnelig med EBITDA for 2018 i området 170-190 millioner dollar.I juli ble dette anslaget senket til 120-140 millioner dollar, før den nåværende guidingen på 80-100 millioner dollar ble annonsert i slutten av august.  Diskuterer med långiverneKombinert med stadig økende drivstoffkostnader, samt at en ventet prisøkning på flybilletter kommer senere enn tidligere ventet – nå anslått til 2019 – har selskapet havnet i brudd med lånevilkårene knyttet til selskapets obligasjonslån på 190 millioner dollar, eller om lag 1,6 milliarder kroner.Selskapet er nå i diskusjoner med obligasjonseierne om en langsiktig løsning som vil medføre visse endringer i låneavtalen.Samtidig med denne prosessen søkes nå obligasjonseiernes støtte til å gå med på midlertidige lettelser av betingelsene selskapet nå er i brudd med.Mer enn halvparten av obligasjonseierne skal allerede ha uttrykt sin støtte. DNB er hyret inn som finansiell rådgiver i prosessen.I brevet der selskapet ber om lettelser i lånebetingelsene, opplyser flyselskapet om en rekke tiltak som er iverksatt for å legge til rette for organisk vekst, samt gjøre selskapet godt rustet for fremtiden.

  • Hotelldriften er solgt for å styrke fokus på kjernevirksomheten; internasjonal flyvirksomhet.
  • Endringer i rutenettverket som skal øke mulighetene til Europa.
  • Videreutvikling av selskapets prisstruktur for å øke tilleggsinntektene (ancillary revenues).
  • Øke flåten med seks nye Boeing 737 MAX med lavere drivstofforbruk.
  • Ny selskapsstruktur har blitt implementert for å skjerpe fokus på salg og markedsføring på den ene siden, samt kundeservice på den andre siden.
  • Strømlinjeforming av flyoperasjonene med integrering av bakketjenester og fraktoperasjoner.
«Med sin sterke balanse, fleksible drift og utmerkede ansatte er Icelandair Group godt posisjonert for å takle utfordringene som møter flyindustrien på kort sikt og utnytte nye muligheter som kan duke opp de kommende månedene», skriver flyselskapet i brevet.God tilgang på likviditet, samt sterke relasjoner med tilbydere av flyfinansiering, et sterkt leasing-marked og en stor base eiendeler, gjør at selskapet mener det har mange muligheter fremover fra et finansieringsperspektiv.Spår lys fremtidI forbindelse med annonseringen av sin avgang påpeker Icelandairs tidligere toppsjef at de siste 10 årene har vært preget av både økonomisk kollaps, vulkanutbrudd samtidig som selskapet har opplevd en kraftig vekst.- Vi har hatt masse suksess, men også opplevd utfordrende markedsforhold, sa han og viste samtidig til at det er i sånne perioder selskapets styrke har vist seg.- Etter min mening er fremtiden til Icelandair lys, konkluderte han.Det er en mening det kan tyde på at aksjemarkedet også er i ferd med å dele.Etter at flyselskapets aksjekurs har blitt mer enn halvert siden årsskiftet, reagerer markedet med å sende aksjen opp vel 7 prosent onsdag, og er tydelig fornøyd med grepene som selskapet tar.I kvartalsrapporten som også ble rapportert tirsdag, kommer det frem at selskapet fikk et resultat etter skatt på 62 millioner dollar, sammenlignet med 97 millioner dollar i samme periode i fjor.Til tross for at inntektene var noe høyere, førte den kraftige kostnadsøkningen til at resultatet falt med rundt 36 prosent.