Jacktel med rekordkvartal

Pengene renner inn for Nordsjø-hotellet Jacktel Haven. Nå vil selskapet refinansiere gjeld gjennom utstedelse av et nytt obligasjonslån. 

I juni åpnet den oppjekkbare boligriggen Jacktel Haven døren for gjestene (arbeiderne) på det gigantiske Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.Mens en del hoteller på Vestlandet har slitt med lave belegg i kjølvannet av oljekrisen, er det nærmest fullt hus på Haven.Ifølge tredjekvartalsrapporten til Jacktel, har utnyttelsen av de tilgjengelige sengene vært nær hundre prosent.Driftsinntektene beløp seg til 38 millioner dollar, eller om lag 317 millioner kroner, mot null i samme periode i fjor, mens driftsresultatet endte på 13,4 millioner dollar, tilsvarende 112 millioner kroner.Til sammenligning bød tredje kvartal i fjor på et driftsunderskudd på 6,4 millioner dollar. De daglige driftskostnadene var på 45.000 dollar i kvartalet, men er ventet å øke til 50.000 dollar pr. dag i tiden fremover. På bunnlinjen satt selskapet igjen med 1,1 millioner dollar. MilliardkontraktDet var i 2015, Jacktel, et heleid datterselskap av Master Marine, ble tildelt hotell-kontrakten for første fase av Johan Sverdrup-utviklingen som innebærer levering av sengekapasitet og forpleiningstjenester.Kontrakten har en fast varighet på 18 måneder, i tillegg til opsjoner på forlengelse i opptil ytterligere 30 måneder.Kontraktsverdien er oppgitt til 195 millioner dollar, inkludert modifiseringskostnader på rundt 117 millioner dollar. Det tilsvarer om lag 1,6 milliarder norske kroner.Inkludert opsjonene er kontraktsverdien på om lag 400 millioner dollar, tilsvarende 3,3 milliarder kroner.Med utgangspunkt i at den faste perioden er på 548 dager, tilsvarer det en dagrate på vel 355.000 dollar pr. dag.Vil refinansiere gjeldI en separat melding mandag fremkommer det at Jacktel, dersom markedsforholdene tillater det, ønsker å utstede et femårig senior sikret obligasjonslån på 150 millioner dollar, tilsvarende 1,25 millioner kroner.I den forbindelse har selskapet hyret inn DNB Markets, Fearnley Securities og Pareto Securities til arrangere en rekke investormøter.Obligasjonslånet skal, sammen med en super senior bankfasilitet på 100 millioner dollar tilrettelagt av DNB Bank, benyttes til refinansiere selskapets utestående gjeld. Bankfasiliteten og det planlagte obligasjonslånet vil være betinget av hverandre, opplyses det.