Jekker ned Golden Ocean og rateestimater

Meglerhus senker spotrateestimatene for capesizene og panamaxene.

Foto: Goldenocean.com

Nordea Markets nedgraderer anbefalingen på Golden Ocean-aksjen til hold fra kjøp, ifølge TDN Direkt.Meglerhuset estimerer en fair verdi på aksjen på 72 kroner, som betyr at meglerhuset ser en oppside på litt over åtte prosent fra dagens nivåer.Nordea senker spotrateestimatene for capesizene og panamaxene i 2018 til henholdsvis 18.900 og 12.300 dollar per dag, mot tidligere anslag på 23.200 og 14.300 dollar, opplyses det.Videre nedjusterer meglerhuset rateestimatene for 2019 til henholdsvis 20.000 og 12.000 dollar, fra tidligere 25.000 og 15.000, mens estimatene for 2020 tas ned til 18.000 og 12.000 dollar, fra tidligere 20.000 og 14.000 dollar.Oppsidepotensialet i aksjen kan ifølge Nordea komme i form av høyere jernmalmimportvolumer i Kina enn det meglerhuset venter, og en skarp økning i skraping, skriver nyhetsbyrået.Nedsiderisikoen er en skarp reduksjon i etterspørselen etter store laster i Kina grunnet redusert byggeaktivitet som fører til lavere stålproduksjon, samt økt fokus på forurensning og miljøet.Meglerhuset ser ifølge nyhetsbyrået også nye spekulative ordre av skip som en risiko som kan føre til overdreven flåtevekst, samt redusert skraping.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker