Jekker ned Wallenius Wilhelmsen

Meglerhus roper «selg» og kutter kursmålet.

Foto: Wallenius Wilhelmsen

ABG Sundal Collier nedgraderer anbefalingen på Wallenius Wilhelmsen-aksjen til selg fra hold, ifølge TDN Direkt.Meglerhuset nedjusterer kursmålet til 23 kroner fra tidligere 33 kroner.«På mellomlang sikt kan utviklinger fra handelsspenninger resultere i svakere bileksportvolumer. Med potensial for en 25 prosents tariff på amerikansk bilimport og USMCAs høyere lokaliseringskrav på 75 prosent for biler produsert i Nord-Amerika, synes bilproduksjonen å ligge an til økende konsentrering rundt USA, som bidrar til svakere bilskipetterspørsel fremover», skriver meglerhuset.Aksjen har det seneste året falt 41,79 prosent og er så langt i år ned 52,74 prosent.