Jo Nesbø og 45 andre kunder tapte alt

Advokat reddet fra tapssluk.

Jo Nesbø. Foto: Berit Roald / Scanpix .

(Finansavisen): I 2010 investerte den erfarne Wiersholm-advokaten Andreas Mellbye 500.000 kroner i Sentrumsbygg Eiendomsinvest, mens andre Formuesforvaltning-kunder investerte 77,5 millioner. Selskapet investerte i SPG Sentrumsbygg, som sto for rehabilitering av en portefølje forretningseiendommer i Norge, skriver Finansavisen.Men allerede i 2012 forverret egenkapitalsituasjonen seg i den underliggende investeringen, og da regnskapet for 2012 ble avlagt, fremkom det en nedskrivning på 16,9 millioner kroner.87 prosent kursfallI årsberetningen for 2012, skrevet 19. juni 2013, fremkommer det ifølge avisen at det er «avdekket større budsjett­overskridelser i første halvdel av 2013 som har ført til ytterligere verdinedgang». I samme beretning varsles det om at det «vil bli gjennomført en rettet kapital­utvidelse på 23,1 millioner kroner mot aksjonærene for å ha arbeidskapital til gjennomføring av de rehabiliteringsprosjekter som gjenstår». SPG Sentrumsbygg gjorde så en emisjon på 18,5 millioner kroner, der emisjonskursen bare var 13 prosent av den opprinnelige.Til tross for et verdifall på 87 prosent, og en emisjon som massivt vannet ut Formuesforvaltnings kunder, valgte Formues­forvaltning ikke å delta i emisjonen i SPG Sentrumsbygg. I stedet ble verdiene i Sentrumsbygg Eiendomsinvest nedskrevet med ytterligere 38,5 millioner kroner, skriver avisen.Senere ble hele investeringen nedskrevet til null, slik at Formuesforvaltnings kunder tapte alt, deriblant forfatteren Jo Nesbø, som hadde investert 800.000 kroner.Mellbye fikk full prisMen det var ifølge avisen én kunde i Formues­forvaltning som nektet å godta tapet. Det var advokat Andreas Mellbye i Wiersholm. I tillegg til å være kunde av Formuesforvaltning, både var han og fortsatt er han selskapets advokat.Protesten resulterte i at Formuesforvaltning kjøpte ut Mellbyes aksjer i Sentrumsbygg Eiendomsinvest til full pris. Mellbye fikk tilbake alle sine 500.000 kroner samtidig som Formuesforvaltning anbefalte kundene ikke å investere til 87 prosents «rabatt».I en epost til Finansavisen skriver adm. direktør i Formuesforvaltning Øystein Bø: «For én aktiv forvaltningskunde i 2013 var det gjennomført en investering som ikke samsvarte med mandatet i forvaltningsavtalen med vedkommende kunde» og at dette «ble rettet opp ved at investering ble tilbakeført og porteføljen brakt i samsvar med forvaltningsmandatet».