Kjempekontrakt til Rosenberg WorleyParsons

På det meste skal 150 personer på verftet være i sving når Edvard Grieg-plattformen skal modifiseres.

- Rosenberg WorleyParsons vant denne kontrakten i skarp konkurranse med både norske og utenlandske leverandører», sier adm.dir. Kristin Færøvik i Lundin Norway.Lundin Norway og partnerne i lisens PL338 har ifølge en melding tildelt det Stavanger-baserte verftet Rosenberg WorleyParsons en kontrakt for modifikasjonsarbeid på Edvard Grieg-plattformen i Nordsjøen.- Det er gledelig både for oss og partnerne, men også for hele olje- og gassindustrien i Norge, at norsk leverandørindustri hevder seg helt i toppen også globalt, fortsetter Lundin-sjefen.Ifølge Lundin vil kontrakten - en såkalt EPC-kontrakt som innebærer ingeniørtjenester, innkjøp og oppkoblingsarbeid offshore - på det meste sysselsette 150 personer.Bakgrunnen for modifiseringen er å gjøre den klar til å ta imot og prosessere olje og gass fra nærliggende felt. I første omgang dreier det seg om funnene Luno II og Rolvsnes.Ingeniørarbeidet knyttet til prefabrikasjon av stålstrukturer, rør og annet nødvendig materiell starter umiddelbart, mens installasjonsarbeidet offshore har planlagt oppstart i løpet av første halvår 2019. Arbeidet ventes å være avsluttet i løpet av første kvartal 2021.- Arbeidet med å forberede Edvard Grieg-plattformen for å kunne ta imot olje- og gass fra nærliggende felt er svært viktig for oss. Det sikrer både en god anvendelse av den infrastrukturen vi allerede har i plattform og eksportrør, og det gjør oss i stand til å kunne bygge ut mindre felt i området på en lønnsom måte, sier Færøvik.Edvard Grieg-plattformen ble designet for å kunne prosessere olje og gass fra andre felt i området.Pr. i dag prosesserer Edvard Grieg hydrokarboner fra Ivar Aasen-feltet i tillegg til sin egen produksjon.«Med den modifiseringen som gjennomføres nå, kan man ta inn satellittfeltene Luno II og Rolvsnes hvor Lundin er operatør. I tillegg forberedes det for fremtidig innfasing av ytterligere satellittfelt», heter det i meldingen.For Luno II som ligger 19 km kilometer sør for Edvard Grieg er planen å levere plan for utvikling og drift (PUD) på starten av nyåret. Tanken er å gjøre en subsea-installasjon med rørledning tilbake til Edvard Grieg.Når det gjelder Rolvsnes skal det i første omgang gjennomføres en langtids brønntest der olje og gass prosesseres på Edvard Grieg.Rolvsnes-funnet er gjort i et reservoar bestående av oppsprukket og forvitret grunnfjell, noe som er en helt ny reservoartype for norsk sokkel, ifølge Lundin.Derfor er det nødvendig å innhente mer kunnskap før det blir gjort et endelig valg av utbyggingsløsning.