Knallrøde tall for Protector

Ivan Kverme

Protector Forsikring melder om et resultat på minus 65,1 millioner kroner i 3. kvartal 2018, ned fra 112,6 millioner samme kvartal i fjor.Resultatet per aksje endte på minus 0,84 kroner i kvartalet, mot 1,46 kroner i tilsvarende kvartal året før.Resultat før skatt var minus 112,8 millioner kroner i årets 3. kvartal, mot 149,1 millioner kroner samme periode året før.Teknisk resultat beløp seg til minus 143,6 millioner kroner, ned fra 50,6 millioner kroner i 3. kvartal 2017.Selskapet hadde netto premieinntekter på 806,9 millioner kroner, mot 749,6 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.ReservetapSom tidligere varslet bokførte selskapet i kvartalet et vesentlig reservetap på boligselgerforsikring knyttet til skjeggkre."Dette driver selskapets net combined ratio til 117,6 prosent for kvartalet og 104,1 prosent hittil i år. Tiltak ble igangsatt umiddelbart og selskapet har som varslet ekskludert skjeggkre i vilkårene fra 1. november, samt endret skadeoppgjørspraksis fra 18. oktober", heter det i meldingen.Net combined ratio eksklusiv boligselgerforsikring endte på 95,7 prosent for kvartalet og 95,9 prosent hittil i år.Brutto kostnadsprosent for kvartalet er på samme nivå som fjorårets 3. kvartal på 7,3 prosent, og 7,6 prosent hittil i år.Brutto forfalt premie vokste med 17,0 prosent i 3. kvartal i 2018 drevet av UK. Her er rapporten og presentasjonen.Se presentasjonen og selskapets kapitalmarkedsdag LIVE her fra kl. 10.00!